Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení zásielky - Brigita Bergerová

18.04.2024 SÚBOR

Oznámenie o uložení zásielky - Brigita Bergerová


Oznámenie o uložení zásielky - Robert Pour

18.04.2024 SÚBOR

Oznámenie o uložení zásielky - Robert Pour


Oznámenie o uložení zásielky - Timea Lengyelová

17.04.2024 SÚBOR

Oznámenie o uložení zásielky - Timea Lengyelová


Správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2025 - 2034 pre Lesný celok Šamorín

16.04.2024 SÚBOR

Oznámenie - Lesný celok Šamorín


Oznámenie o uložení zásielky - Kristína Vlasáková

09.04.2024 SÚBOR

Oznámenie o uložení zásielky - Kristína Vlasáková


Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR 2024

08.04.2024 SÚBOR

Volebný okrsok č. 1

Volebný okrsok č. 2


Oznámenie o uložení zásielky - Brigita Bergerová

04.04.2024 SÚBOR

Oznámenie o uložení zásielky - Brigita Bergerová


Návrh VZN č. 1/2024 - Zásady hospodárenia s majetkom obce Hamuliakovo

02.04.2024 SÚBOR

Návrh VZN č. 1/2024 - Zásady hospodárenia s majetkom obce Hamuliakovo


Verejná vyhláška Oznámenie o začatí konania

27.03.2024 SÚBOR

Verejná vyhláška Oznámenie o začatí konania


Oznámenie o uložení zásielky - Brigita Bergerová

25.03.2024 SÚBOR

Oznámenie o uložení zásielky - Brigita Bergerová


Okrsková zápisnica pre voľbu prezidenta Slovenskej republiky 2024

25.03.2024 SÚBOR

Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR 2024


Verejná vyhláška - Rozhodnutie v odvolacom konaní „Obytná zóna Pri Hrádzi, SO 24 Predĺženie vodovodu a prípojky vody a SO 25 Predĺženie kanalizácie a prípojky + ORL“ - vodné stavby

21.03.2024 SÚBOR

Verejná vyhláška - Rozhodnutie v odvolacom konaní „Obytná zóna Pri Hrádzi, SO 24 Predĺženie vodovodu a prípojky vody a SO 25 Predĺženie kanalizácie a prípojky + ORL“ - vodné stavby


Pozvánka na 3. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hamuliakovo

21.03.2024 SÚBOR

Pozvánka OZ 27.03.2024


Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „Cyklistická komunikácia – II. etapa, úsek Svoradova – ŽST Miloslavov – odpočívadlo“

20.03.2024 SÚBOR

Verejná vyhláška - Rozhodnutie


Verejná vyhláška - Rozhodnutie k stavebnému povoleniu - Autobusová zastávka na ceste I/63 v obci Dunajská Lužná

12.03.2024 SÚBOR

Verejná vyhláška - Rozhodnutie k stavebnému povoleniu - Autobusová zastávka na ceste I/63 v obci Dunajská Lužná


Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za r. 2023

28.02.2024 SÚBOR
Podľa § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom f...

Zoznam kandidátov pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

22.02.2024 SÚBOR
Zoznam kandidátov pre voľby prezidenta Slovenskej republiky

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho konania s miestnym zisťovaním

22.02.2024 SÚBOR
91-406-2024-Sz-Dunajská Lužná (cykl.kom.) -URozn C.1_C.2 SITUÁCIA

Pozvánka OZ 28.2.2024

21.02.2024 SÚBOR
Pozvanka OZ 28022024

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

20.02.2024 SÚBOR
Informácie pre voliča v slovenskom jazyku Informácie pre voliča v maďarskom jazyku Informácie pre voliča v anglickom jazyku Určenie volebných...