Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úradná tabuľa

Pozvánka OZ 29.5.2024

23.05.2024 SÚBOR

Pozvánka OZ 29.5.2024


Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho konania s miestnym zisťovaním

23.05.2024 SÚBOR

Distribučný rozvod NN pre OC Hamuliakovo


Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „Chodník medzi Svoradovou a Malinovou ulicou v obci Dunajská Lužná“

03.05.2024 SÚBOR

Verejná vyhláška - Rozhodnutie


VZN č. 1/2024 - Zásady hospodárenia s majetkom obce Hamuliakovo

02.05.2024 SÚBOR

VZN č. 1/2024 - Zásady hospodárenia s majetkom obce Hamuliakovo


Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu „Navrhovaná zastávka linkového autobusu na Hlavnej ulici na ceste III/1056“ - v k.ú. Hamuliakovo

02.05.2024 SÚBOR

Verejná vyhláška


Oznámenie o uložení zásielky - Petrus Roelob Jacobus Rous

30.04.2024 SÚBOR

Oznámenie o uložení zásielky - Petrus Roelob Jacobus Rous


Pozvánka OZ 29.04.2024

25.04.2024 SÚBOR

Pozvánka OZ 29.04.2024


Oznámenie o uložení zásielky - Brigita Bergerová

22.04.2024 SÚBOR

Oznámenie o uložení zásielky - Brigita Bergerová


Oznámenie o uložení zásielky - Brigita Bergerová

18.04.2024 SÚBOR

Oznámenie o uložení zásielky - Brigita Bergerová


Oznámenie o uložení zásielky - Robert Pour

18.04.2024 SÚBOR

Oznámenie o uložení zásielky - Robert Pour


Oznámenie o uložení zásielky - Timea Lengyelová

17.04.2024 SÚBOR

Oznámenie o uložení zásielky - Timea Lengyelová


Správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2025 - 2034 pre Lesný celok Šamorín

16.04.2024 SÚBOR

Oznámenie - Lesný celok Šamorín


Oznámenie o uložení zásielky - Kristína Vlasáková

09.04.2024 SÚBOR

Oznámenie o uložení zásielky - Kristína Vlasáková


Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR 2024

08.04.2024 SÚBOR

Volebný okrsok č. 1

Volebný okrsok č. 2


Oznámenie o uložení zásielky - Brigita Bergerová

04.04.2024 SÚBOR

Oznámenie o uložení zásielky - Brigita Bergerová


Návrh VZN č. 1/2024 - Zásady hospodárenia s majetkom obce Hamuliakovo

02.04.2024 SÚBOR

Návrh VZN č. 1/2024 - Zásady hospodárenia s majetkom obce Hamuliakovo


Verejná vyhláška Oznámenie o začatí konania

27.03.2024 SÚBOR

Verejná vyhláška Oznámenie o začatí konania


Oznámenie o uložení zásielky - Brigita Bergerová

25.03.2024 SÚBOR

Oznámenie o uložení zásielky - Brigita Bergerová


Okrsková zápisnica pre voľbu prezidenta Slovenskej republiky 2024

25.03.2024 SÚBOR

Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR 2024