Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úradná tabuľa

Návrh – Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2024

12.12.2023 SÚBOR
Návrh – Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2024  

Pozvánka OZ 13.12.2023

06.12.2023 SÚBOR
Pozvanka OZ 20231213

Pozvanka OZ 20231213

06.12.2023 SÚBOR

13.12.2023, v stredu, o 18,00 hod. v kultúrnom dome


Verejná vyhláška – Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

28.11.2023 SÚBOR
556-2166-2023-Sz-Dunajská Lužná – Cykl.komunikácia II-rozhodnutie-UR3 D.3-1_KOORDINAČNÁ SITUÁCIA č.1a2  

Návrh rozpočtu a programového rozpočtu 2024-2026

27.11.2023 SÚBOR
Návrh programového rozpočtu 2024 – 2026 Návrh rozpočtu 2024 – 2026

Oznámenie o vyhlásení výberového konania – prenájom

27.11.2023 SÚBOR
Oznam VV, š. p. VK 27.11.2023-01.01.2024

VZN č. 5/2023 o poskytovaní finančných príspevkov z rozpočtu obce

27.11.2023 SÚBOR
Návrh VZN 5_2023 o poskytovaní príspevkov z rozpočtu obce

VZN č. 4/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

27.11.2023 SÚBOR
Návrh VZN 4_2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 01012024

VZN č. 3/2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je

27.11.2023 SÚBOR
Návrh VZN_03-2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so str...

Verejná vyhláška – Rozhodnutie – Regionálny územný systém ekologickej stability

23.11.2023 SÚBOR
Rozhodnutie – Verejná výhláška, RÚSES

Oznámenie o predložení odvolania proti rozhodnutiu OÚ Senec, odboru starostlivosti o ŽP, úseku štátnej a vodnej správy č. OU-SC-OSZP2023000168

20.11.2023 SÚBOR
Oznámenie o predložení odvolania proti rozhodnutiu OÚ Senec, odboru starostlivosti o ŽP, úseku štátnej a vodnej správy č. OU-SC-OSZP20230001...

Pozvánka OZ 25.10.2023

18.10.2023 SÚBOR
Pozvanka OZ 20231025  

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho konania s miestnym zisťovaním

13.10.2023 SÚBOR
556-1892-2023-Sz-Dunajská Lužná (cykl.kom.II.etapa) -UR3ozn D.3-1_KOORDINAČNÁ SITUÁCIA č.1a2  

Verejná vyhláška – upovedomenie o obsahu odvolaní voči rozhodnutiu č. OU-BA-OSZP2-2023/349292-145, výzva na vyjadrenie

11.10.2023 SÚBOR
Verejná vyhláška – upovedomenie o obsahu odvolaní voči rozhodnutiu, OÚ Bratislava, odbor starostl. o ŽP, Odd.ŠS vôd a vybraných zloži...

432/1869/2023 – Sz Obec Hamuliakovo chodník Rybárska – SP rozhodnutie

10.10.2023 SÚBOR
432-1869-2023-Sz- Obec Hamuliakovo chodník Rybárska – SP rozh 2023-06-16 HAM 01 Koordinacna Situacia

Výzva na predloženie rozpočtových požiadaviek – na zverejnenie

02.10.2023 SÚBOR
Výzva na vypracovanie a predloženie rozpočtových požiadaviek

Voľby do NR SR 2023 – Zápisnica OVK 1 OVK 2

01.10.2023 SÚBOR
Zápisnica OVK 1 Zápisnica OVK 2

Rozhodnutie – Vodné stavby – ZŠ Hamuliakovo

21.09.2023 SÚBOR
Rozhodnutie – vodné stavby ZŠ Hamuliakovo

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

13.09.2023 SÚBOR
432-1700-2023-Sz – Obec Hamuliakovo – chodník Rybárska – SP ozn 432-2023 HAM 01 Koordinacna Situacia  

Verejná vyhláška – výzva na vyjadrenie k odvolaniu OU-SC-OSZP/2022/00048/Be – 325

08.09.2023 SÚBOR
Verejná vyhláška Oznámenie o obsahu podaného odvolania proti rozhodnutiu Okresného úradu Senec, odb.starostlivosti o ŽP, úseku štátnej vodn...