Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Nájomné byty

Agendu nájomných bytov zabezpečuje zamestnankyňa obce Hamuliakovo: Andrea Olajcová

Tel: 02/45988128
e-mail: andrea.olajcova@obechamuliakovo.sk

 

Od decembra 2019 sa nájomné byty prideľujú podľa nového Všeobecne záväzného nariadenia  č. 6/2019 (viď nižšie) – podľa nového bodovacieho systému

VZN č. 6/2019 o podmienkach prenajímania nájomných obecných bytov vo vlastníctve obce Hamuliakovo

Domový poriadok pre nájomné domy obce Hamuliakovo

 

Bodovací systém

Ako sa uchádzať o udelenie nájomného bytu?

Na obecnom úrade je potrebné podať:

1. Žiadosť  kliknite sem

2. Čestné prehlásenie kliknite sem

3. Potvrdenie o príjme

     pre zamestnancov kliknite sem

     pre živnostníkov    kliknite sem

4. Potvrdenie o trvalom pobyte vydá ohlasovňa Obce Hamuliakovo na základe ústnej žiadosti

5. Žiadosť o opakovaný nájom kliknite sem

POZOR: Povinnosťou žiadateľa o nájom bytu je každoročne aktualizovať svoju žiadosť, a to do 31. januára príslušného roka, v opačnom prípade sa vyradí z evidencie žiadateľov o nájom bytu ! ! !

Poradie uchádzačov bude zverejnené po aktualizácii žiadostí o pridelenie nájomného bytu.