Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úradná tabuľa

Verejná vyhláška - Rozhodnutie v odvolacom konaní „Obytná zóna Pri Hrádzi, SO 24 Predĺženie vodovodu a prípojky vody a SO 25 Predĺženie kanalizácie a prípojky + ORL“ - vodné stavby

21.03.2024 SÚBOR

Verejná vyhláška - Rozhodnutie v odvolacom konaní „Obytná zóna Pri Hrádzi, SO 24 Predĺženie vodovodu a prípojky vody a SO 25 Predĺženie kanalizácie a prípojky + ORL“ - vodné stavby


Pozvánka na 3. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hamuliakovo

21.03.2024 SÚBOR

Pozvánka OZ 27.03.2024


Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „Cyklistická komunikácia – II. etapa, úsek Svoradova – ŽST Miloslavov – odpočívadlo“

20.03.2024 SÚBOR

Verejná vyhláška - Rozhodnutie


Verejná vyhláška - Rozhodnutie k stavebnému povoleniu - Autobusová zastávka na ceste I/63 v obci Dunajská Lužná

12.03.2024 SÚBOR

Verejná vyhláška - Rozhodnutie k stavebnému povoleniu - Autobusová zastávka na ceste I/63 v obci Dunajská Lužná


Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za r. 2023

28.02.2024 SÚBOR
Podľa § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom f...

Zoznam kandidátov pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

22.02.2024 SÚBOR
Zoznam kandidátov pre voľby prezidenta Slovenskej republiky

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho konania s miestnym zisťovaním

22.02.2024 SÚBOR
91-406-2024-Sz-Dunajská Lužná (cykl.kom.) -URozn C.1_C.2 SITUÁCIA

Pozvánka OZ 28.2.2024

21.02.2024 SÚBOR
Pozvanka OZ 28022024

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

20.02.2024 SÚBOR
Informácie pre voliča v slovenskom jazyku Informácie pre voliča v maďarskom jazyku Informácie pre voliča v anglickom jazyku Určenie volebných...

Rozhodnutie o schválení DMP pre SVD G-N na území SR, aktualizácia XII

05.02.2024 SÚBOR
Rozhodnutie o schválení DMP pre SVD G-N na území SR, aktualizácia XII  

Pozvánka OZ 07.02.2024 – ZRUŠENÉ

02.02.2024 SÚBOR
Pozvánka OZ 07.02.2024

Voľby prezidenta SR

29.01.2024 SÚBOR
Zoznam kandidátov pre voľby prezidenta Slovenskej republiky Určenie volebných okrskov – voľby prezidenta SR Oznámenie o delegovaní člena...

Verejná vyhláška – Výzva na vykonanie výrubu/orezu stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN

29.01.2024 GALÉRIA SÚBOR
Verejná vyhláška-Výzva na vykonanie výrubu/orezu stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN Poverenie Davies s...

Informácia účastníkom vo veci Vodárenského zdroja Šamorín o predložení odvolaní proti predbežnému opatreniu odvolaciemu orgánu

24.01.2024 SÚBOR
Informácia účastníkom konania vo veci Vodárenského zdroja Šamorín o predložení odvolaní proti predbežnému opatreniu odvolaciemu orgánu

SVD G-N – Dočasný manipulačný poriadok na území SR, oznámenie o možnosti vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie podľa § 33 ods. 2 správneh

19.01.2024 SÚBOR
SVD G-N – Dočasný manipulačný poriadok na území SR, oznámenie o možnosti vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia, k spôsobu jeho zistenia,...

Pozvánka OZ 17.1.2024

11.01.2024 SÚBOR
Pozvanka OZ 20241701

Oznam – Voľby prezidenta Slovenskej republiky

10.01.2024 SÚBOR
Voľby prezidenta Slovenskej republiky A Szlovák Köztársaság elnökének választása

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Robert Pour

09.01.2024 SÚBOR
Oznamenie o zruseni pobytu – Robert Pour

ZUŠ – Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča

22.12.2023 SÚBOR
ZUŠ – návrh zmluvy o poskytnutí fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča  

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Brigita Bergerová

13.12.2023 SÚBOR
oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Brigita Bergerová