Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Z dôvodu opakujúcich sa konfliktných situácií na zbernom dvore opakujeme príspevok:

Dátum: 09.07.2024
Autor: Janka Ondrušová
Z dôvodu opakujúcich sa konfliktných situácií na zbernom dvore opakujeme príspevok:

NEROZTRIEDENÝ drobný stavebný ani objemný odpad sa na zbernom dvore NEPREBERÁ‼

NEROZTRIEDENÝ drobný stavebný ani objemný odpad sa na zbernom dvore NEPREBERÁ‼

‼ Z dôvodu plynulosti a bezpečnosti prevádzky zberného dvora nie je triedenie až na zbernom dvore umožnené (odpad roztrieďte doma) a obsluha zberného dvora ho nepreberie

‼ Obsluha zberného dvora NEVYKONÁVA TRIEDENIE odpadu - za vytriedenie je zodpovedný pôvodca odpadu. 

____

➡ SPRÁVNE TRIEDENIE STAVEBNÉHO/OBJEMNÉHO ODPADU A JEHO PREBERANIE NA ZBERNOM DVORE

 

Obec Hamuliakovo preberá na zbernom dvore za poplatok DRUHOVO ROZTRIEDENÝ ODPAD (triedenie viď nižšie):

- drobný stavebný odpad (DSO), t.j. odpad z bežných udržiavacích prác v domácnosti vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, na ktoré nie je potrebné stavebné povolenie ani ohlásenie stavby.

- objemný odpad (OO) – odpad s takými rozmermi, že ho nie je možné zmestiť do nádoby pri domácnosti.

 

Z dôvodu platnosti novely zákona o odpadoch, ktorý prioritne vyžaduje recykláciu, je potrebné zabezpečiť DRUHOVÉ ROZTRIEDENIE ODPADU už v mieste jeho vzniku, a až takýto odpad roztriedený na zložky priviesť do zberného dvora.

 

Roztriedenie je požadované z dôvodu použitej technológie recyklácie (napr. drvenia, energetické zhodnotenie...) a to spoločnosťami, ktorým obec tento odpad ďalej odváža na spracovanie. Nesprávne roztriedenie môže spôsobiť poškodenie technológie a spoločnosti ho od obce bez roztriedenia nepreberú.

 

‼ PRETO SA NEROZTRIEDENÝ DROBNÝ STAVEBNÝ ANI OBJEMNÝ ODPAD NA ZBERNOM DVORE NEPREBERÁ‼

Z dôvodu plynulosti a bezpečnosti prevádzky zberného dvora nie je triedenie až na zbernom dvore umožnené a obsluha zberného dvora ho nepreberie.

 

➡ DROBNÝ STAVEBNÝ / OBJEMNÝ ODPAD JE POTREBNÉ ROZTRIEDIŤ V MIESTE VZNIKU NASLEDOVNE:

1️⃣ BETÓNY (zvyšky betónov, obrubníky, zámková dlažba, nové betónové škridle)

2️⃣ ŤAŽKÝ STAVEBNÝ ODPAD (minerálne materiály, ktoré sa drvia a vznikne podkladový stavebný materiál): tehly, murivo, obkladačky, dlažba, CELÉ vrecia s uschnutým cementom, Ytong, kvádre, sanita (WC, umývadlá), keramika, staré škridle

3️⃣  ZVYŠKOVÝ STAVEBNÝ ODPAD (a iné minerálne materiály, ktoré nie je možné drviť alebo využiť ako inertný podsypový materiál): vedrá od stavebný hmôt (napr. cementu, aj so menšími zvyškami), sklená/minerálna vata, lepenka, šindle, sadrokartón, drôtené – tvrdené- lepené - duté sklo, zrkadlá

4️⃣ OBJEMNÝ ODPAD (s nízkym obsahom tvrdých plastov): špinavý papier od maľovky, matrace, čalúnené sedačky, staré obnosené oblečenie, koberce, linoleum, zelená fólia na plot, nerozobraté dáždniky

5️⃣ OBJEMNÝ ODPAD (plasty): fólie zo stavebných materiálov, čisté vedrá (alebo s povlakom zaschnutej farby), kanalizačné potrubia, plastové / gumené hadice, kvetináče, bazénová fólia, lexan / plexisklo, záhradný plastový nábytok, špinavé vrecia od trávy

 

V prípade pochybnosti o druhovom triedení sa prosím vopred informujte na zbernom dvore.

➡ Vedrá, zásobníky, nádoby a iné obaly so zvyškami farieb, tmelov, lakov, lepidiel apod. sa preberajú vždy len raz ročne pri samostatnom zbere nebezpečných látok (dátum je včas zverejnený) a to priamo do eko-kontajnera.