Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dôležité upozornenie

Dátum: 29.05.2024
Autor: Janka Ondrušová
Dôležité upozornenie

Obec Hamuliakovo  Vás upozorňuje na dodržanie zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov a na čl. 7 bod 5, Všeobecne záväzného nariadenia obce Hamuliakovo č. 1/2015 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území obce Hamuliakovo.

Povinnosťou vlastníka, správcu zelene je udržiavať zeleň a jej súčasti v riadnom stave sústavnou odbornou údržbou

  • odstrániť presahy konárov na susedný pozemok– t.j. AJ PRESAHY ZA OPLOTENIE VYČNIEVAJÚCE DO CHODNÍKA ALEBO CESTNEJ KOMUNIKÁCIE
  • zabezpečiť pravidelné KOSENIE záhrad, pozemkov a ostatných plôch v obci, vždy keď porast dosiahne výšku 10 cm, všetky trávnaté plochy mimo obce je nutné pokosiť vždy, keď porast dosiahne výšku 30 cm, minimálne však 2 krát ročne a to do 15.6. a 15.9..

Aby sa zabránilo nežiadúcemu stavu, žiadame s okamžitou platnosťou vlastníkov, nájomcov, užívateľov a pod. poľnohospodárskych aj nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie citovaných zákonných ustanovení.