Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výzva na zasielanie podnetov k dopravnému značeniu v obci Hamuliakovo

Dátum: 28.05.2024
Autor: Janka Ondrušová
Výzva na zasielanie podnetov k dopravnému značeniu v obci Hamuliakovo

Podnety je možné zasielať v termíne do 30.6.2024

 

V rámci prípravy pasportu a projektu dopravného značenia (DZ) v súlade s vyhláškou MV SR č.: 30/2020 Z. z. a so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, ktorým je príslušnému správcovi uložená povinnosť viesť o miestnych komunikáciách technickú evidenciu,

ŽIADAME VEREJNOSŤ O ZASLANIE PODNETOV K DOPRAVNÉMU ZNAČENIU (DZ)

Obsahom podnetov by malo byť predovšetkým DZ (bez stavebných úprav vyžadujúcich stavebné povolenie) pre prípady:

  • osadenie nového DZ
  • odstránenie existujúceho DZ
  • identifikácia miest a situácií, kde je nevyhnutné DZ doplniť alebo upraviť
  • vyznačenie miest a situácii, kde je DZ poškodené a nevyhovujúce
  • vyznačenie nebezpečných miest, kde je nevyhnutná úprava vegetácie

Podnety je možné zasielať v termíne do 30.6.2024:

  • emailom na info@obechamuliakovo.sk (na identifikáciu je potrebné do predmetu správy uviesť: „PODNET K DOPRAVNÉMU ZNAČENIU“
  • poštou na: Obec Hamuliakovo, Dunajská 127/18, 90043 Hamuliakovo

Z obsahu podnetu musí byť zrejmé, kto podnet podáva (meno, adresa). Pre prípadne potrebnú komunikáciu odporúčame uviesť aj telefónne číslo.

! Na zaistenie kompletného zberu dát žiadame o opakované zaslanie aj tých podnetov, ktoré boli obyvateľmi v minulosti zaslané na obecný úrad individuálnymi správami !

Podnety budú následne odborne vyhodnotené a s ohľadom na ich relevantnosť a uskutočniteľnosť zapracované do projektu.
Zapracované môžu byť len pripomienky v súlade s legislatívou, vzorovým listom alebo technickými podmienkami pre určenie a umiestňovanie dopravného značenia.

K návrhu projektu bude následne umožnené pripomienkovanie (návrh bude zverejnený).
Finálny návrh projektu bude verejne prerokovaný.

Projekt DZ vo finálnej verzii bude podliehať vyhodnoteniu a schváleniu Správy ciest Bratislavského samosprávneho kraja, ODI PZ Senec a KDI PZ Bratislava.