Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o strategickom dokumente

Dátum: 05.09.2017
Oznámenie o strategickom dokumente “Územný plán zóny Horná Vrbina a Ostrovná Hamuliakovo” Na obecný úrad Hamuliakovo bolo ...

Oznámenie o strategickom dokumente

“Územný plán zóny Horná Vrbina a Ostrovná Hamuliakovo”
Na obecný úrad Hamuliakovo bolo dňa 18.08.2017 doručené oznámenie o strategickom dokumente obstarávateľa, Obec Hamuliakovo, Dunajská 127/18, 900 43 Hamuliakovo , ktorý predložil Okresnému úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie v  zmysle § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu
„Územný plán zóny Horná Vrbina a Ostrovná v Hamuliakove“

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán zóny Horná Vrbina a Ostrovná v Hamuliakove “ je zverejnené na webovom  sídle ministerstva životného prostredia SR na adrese:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-zony-horna-vrbina-ostrovna-v-hamuliakove

    Do dokumentácie oznámenia je možné nahliadnuť v termíne od 04.09.2017  do 17.09.2017 na Obecnom úrade v Hamuliakove, v čase úradných hodín.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené podľa § 6 ods. 5 zákona o posudzovaní.