Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

STANOVISKO K PREZENČNEJ VÝUČBE ZŠ a OTVORENIU MŠ

Dátum: 08.02.2021
Krízový štáb Obce Hamuliakovo za účasti riaditeľky ZŠ a MŠ prerokoval otázku otvorenia školských zariadení v Hamuliakove v súvislosti s...
Krízový štáb Obce Hamuliakovo za účasti riaditeľky ZŠ a MŠ prerokoval otázku otvorenia školských zariadení v Hamuliakove v súvislosti s COVID-19
Bolo konštatované, že Obec Hamuliakovo nedisponuje počtami chorých osôb ani počtami osôb nachádzajúcich sa v karanténe.
Nemá ani iné potrebné odborné znalosti a konkrétne informácie o situácii v regióne.
Týmito počtami a odborným zázemím disponuje Úrad verejného zdravotníctva, ktorý v svojom stanovisku z 5.2.2021 odporúča otvorenie škôl o 2 týždne odložiť.
Zriaďovateľ a vedenie školy nesie zodpovednosť nielen za vzdelávanie, ale aj zdravie žiakov a zamestnancov.
OBEC HAMULIAKOVO REŠPEKTUJE NÁZOR ODBORNÍKOV A ODPORÚČANIE RÚVZ A PRETO ŠKOLSKÉ ZARIADENIA NEOTVORÍ.
Víkendové testovanie nepatrného zlomku obyvateľov (vrátane osôb z Kalinkova) neposkytuje obraz o situácii v obci počas pracovného týždňa, kedy obyvatelia využívajú MOM mimo obce.
Vzhľadom na situáciu v okrese Dunajská Streda, s ktorým je Hamuliakovo prepojené personálne aj rodinnými väzbami, je potrebné situáciu vnímať so zvýšenou obozretnosťou.
Bolo konštatované, že žiaci ZŠ sa dištančnej výuky zúčastňujú zodpovedne a bez väčších problémov.
Bolo upozornené na možné riziká a negatíva predčasného otvorenia školy:
– V prípade zahájenia prezenčnej výuky hrozí riziko opätovného prerušenia a karantény všetkých dotknutých zamestnancov a žiakov (vrátane PCR testovania).
– V prípade ochorenia vyučujúceho nebude možné pokračovať ani dištančnou formou, čo spôsobí úplné prerušenie vyučovania.
– V prípade prezenčnej výuky zostane značná časť žiakov (ktorí pre riziko do školy nenastúpia) bez online vyučovania, nakoľko v takomto prípade sa z organizačných a technických dôvodov dištančná výučba obmedzí iba na zasielanie zadaní a úloh vyučujúcimi.
Krízový štáb k tejto téme znovu zasadne v pondelok 15.2. a vyhodnotí nové poznatky.
Dovtedy bude výuka v ZŠ pokračovať dištančnou formou.