Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

POZOR – PRIZNANIE K DANI

Dátum: 05.01.2021
DO 31. JANUÁRA 2020 MUSÍTE PODAŤ PRIZNANIE K DANI A UPLATNIŤ SI NÁROK NA ZNÍŽENIE DANE (daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov, daň zo...

DO 31. JANUÁRA 2020 MUSÍTE PODAŤ PRIZNANIE K DANI A UPLATNIŤ SI NÁROK NA ZNÍŽENIE DANE (daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov, daň zo psa, predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov) .

Rozhodujúci je stav k 1. januáru 2021.

V KTORÝCH PÍPADOCH JE TO POTREBNÉ?

Daňové priznanie resp. čiastkové priznanie k dani MUSÍTE PODAŤ do 31.1.2021, ak Vám v období od 2. januára 2020 do 1. januára 2021 VZNIKLA alebo ZANIKLA daňová povinnosť, alebo ak NASTALI ZMENY skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane.

Teda ste nehnuteľnosť kúpili, predali, zdedili, darovali – dostali darom, bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, prebehla dražba.

Alebo v prevádzke máte nové predajné/nevýherné automaty.

Ak sa počas roka 2020 nič nezmenilo, daňové priznanie v tomto roku už nepodávate. Správca dane vám automaticky pošle rozhodnutie o vyrubenej dani.

Tlačivo na daň je dostupné vo Vzoroch daňových priznaní k dani z nehnuteľností a miestnym daniam 2015 na linku:

https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/vzory-danovych-priznani-k-dani-z-nehnutelnosti-miestnym-daniam/#collapse-81771609745864312

alebo počas stránkových hodín obecného úradu na stolíku pred obecným úradom.

Tiež je potrebné podať PRIZNANIE K DANI ZA PSA – pribudnutie resp. úhyn psa a každú zmenu skutočností je vlastník alebo držiteľ psa povinný písomne nahlásiť do 30 dní od zmeny skutočností oddeleniu daní a poplatkov.

link na tlačivo https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/vzory-danovych-priznani-k-dani-z-nehnutelnosti-miestnym-daniam/#collapse-81771609745864312

UPLATNENIE NÁROKU NA ZNÍŽENIE DANE zo stavieb na bývanie a daň z bytov, ak tieto slúžia NA TRVALÉ BÝVANIE poplatníka:

  • vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi
  • vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
  • vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom
  • vo vlastníctve prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb

‼️ Do 31.1. 2021 je POTREBNÉ DOLOŽIŤ DOKUMENTY preukazujúce tieto skutočnosti.

Uplatnenie nároku na zníženie dane z nehnuteľnosti na trvalé bývanie pre fyzické osoby staršie ako 65 rokov NETREBA ŽIADAŤ, správca dane rozhodne o znížení dane automaticky na základe vlastnej evidencie občanov s trvalým pobytom.