Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Stanovisko BVS a.s. ako prevádzkovateľa ČOV Hamuliakovo k podnetom občanov ohľadom zápachu a hluku z ČOV

Dátum: 21.12.2020
Obec Hamuliakovo na základe podnetu občanov na zápach a hluk vychádzajúci z ČOV zaslala prevádzkovateľovi ČOV Hamuliakovo, ktorým je Brati...

Obec Hamuliakovo na základe podnetu občanov na zápach a hluk vychádzajúci z ČOV zaslala prevádzkovateľovi ČOV Hamuliakovo, ktorým je Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. (BVS), žiadosť o vyjadrenie.

Stanovisko BVS a.s. Vám sprostredkovávame nižšie.

Obec Hamuliakovo nie je vlastníkom ani prevádzkovateľom ČOV Hamuliakovo.

Obec Hamuliakovo nemá zo zákona kompetenciu riešiť obdobné sťažnosti.

Riešenie sťažností na hluk spadá do kompetencie Úradu verejného zdravotníctva, konkrétne RÚVZ Bratislava.

Kompetencie riešenia podnetov na zápach v zmysle Zákona Slovenskej národnej rady o štátnej správe pre životné prostredie č. 595/1990 Zb. má Slovenská inšpekcia životného prostredia.

Text odpovede:

Dobrý deň,

V uplynulých týždňoch sme prijali z Vašej obce 2 podnety, pričom oba sa týkali ČOV Hamuliakovo.

Napriek tomu, že v jednej sa pýtate na riešenie zápachu a v druhej išlo prostredníctvom aplikácie odkaz pre starostu o sťažnosť na hluk, príčina je stál jedna, preto odpovedáme spoločne.

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. vykonávala na ČOV Hamuliakovo v priebehu roku 2020 práce na objektoch kalového a plynového hospodárstva, ktoré podliehajú predpisom o vyhradených technických zariadeniach.

Jej odstávka a odlišný spôsob nakladania s kalom bol dočasne vykonaný v súlade s prevádzkovým a manipulačným poriadkom, pričom dočasne produkovaný zmesný kal bol zdrojom zvýšeného množstva pachových častíc.

Práce boli predĺžené, nakoľko prvá skúška v priebehu septembra nevyšla a museli byť vykonané sanačné práce.

V tejto chvíli sú ukončené stavebné práce na menovanom objekte a vykonaná úspešná úradná skúška tesnosti.

Pod drobnohľadom technológov prebieha zapracovanie anaeróbnej stabilizácie kalu vo vyhnívacej nádrži a v priebehu nasledujúcich dní bude definitívne odčerpaný zapáchajúci kal z otvorenej nádrže.

Na obmedzenie hlučnosti sú prijaté opatrenia, ktoré eliminujú hlučnosť v nočných hodinách.

Nemôžeme však úplne vylúčiť z prevádzky zariadenia, ktoré sú zdrojom hluku, tieto zariadenia boli riadne skolaudované v rámci stavby, vrátane merania hlučnosti RÚVZ.

Po úplnom spätnom zapracovaní objektov kalového a plynového hospodárstva je však možné očakávať v súvislosti s nižšou produkciou kalu menší počet hodín s potrebou prevádzky „hlučných“ strojných zariadení.

Za nepríjemnosti spôsobené zápachom a hlukom sa obyvateľom Hamuliakova ospravedlňujeme.

Dovolíme si však pripomenúť fakt, že ČOV Hamuliakovo má zúžené ochranné pásmo napriek nesúhlasu BVS, a.s., a to za účelom výstavby RD v lokalite dnešnej ulice Rybárska.

Táto ulica z nášho pohľadu nikdy nemala byť povolená na účely obytnej zóny.

 

S pozdravom

 Ing. Miroslava Kabátová

hlavná inžinierka DČOV

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.