Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

POZOR, dôležitá informácia pre VLASTNÍKOV ŽÚMP

SÚBOR
Dátum: 16.09.2020
Informujeme VLASTNÍKOV ŽÚMP o výzve zverejnenej verejnou vyhláškou na ÚRADNEJ TABULI obce Hamuliakovo. Vlastníci žúmp umiestnených v katast...

Informujeme VLASTNÍKOV ŽÚMP o výzve zverejnenej verejnou vyhláškou na ÚRADNEJ TABULI obce Hamuliakovo.

Vlastníci žúmp umiestnených v katastrálnom území Hamuliakovo sú POVINNÍ do 30.10.2020 preukázať riadne zneškodňovanie odpadových vôd zo žumpy odvozom do čistiarne odpadových vôd

a to PREDLOŽENÍM originálov alebo zaslaním kópií dokladov o takomto odvoze za obdobie od 15.9.2018 do 15.9.2020.

Bližšie informácie o predkladaných dokladoch a spôsobe ich predloženia sú uvedené vo verejnej vyhláške

https://obechamuliakovo.sk/verejna-vyhlaska-vyzva-vlastnikom-zump-na-preukazanie-zneskodnovania-odpadovych-vod-zo-zumpy/

 

UPOZORŇUJEME vlastníkov žúp, že na základe výzvy doručenej Obci Hamuliakovo od Okresného úradu, odbor životného prostredia, Obec Hamuliakovo predloží svojmu nadriadenému úradu zoznam vlastníkov žúmp, ktorí si vyššie uvedenú povinnosť nesplnili.

Nepreukázanie zneškodňovania odpadových vôd zo žumpy na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy sa považuje za priestupok, za ktorý je možné uložiť pokutu do 165 Euro.

Žiadosť o poskytnutie údajov – Porušenie ustanovení § 36 ods. 4 záko. č. 3642004 Z.z. o vodách

Zaslanie stanoviska -Porušenie ustanovení §36 ods. 4 zák. č. 364_2001 Z.z. o vodách

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Žiadosť o poskytnutie údajov – Porušenie ustanovení § 36 ods. 4 záko. č. 3642004 Z.z. o vodách Veľkosť: 89.6 kB Formát: pdf Dátum: 17.1.2024
Zaslanie stanoviska -Porušenie ustanovení §36 ods. 4 zák. č. 364_2001 Z.z. o vodách Veľkosť: 505.6 kB Formát: pdf Dátum: 17.1.2024