Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Otvorenie prevádzky Materskej školy Hamuliakovo od 1.6.2020

Dátum: 26.05.2020
Na základe rozhodnutia zriaďovateľa – Obec Hamuliakovo, zastúpeného starostkou obce, bude dňom 1.júna 2020 v súlade s usmernením Ministerst...

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa – Obec Hamuliakovo, zastúpeného starostkou obce, bude dňom 1.júna 2020 v súlade s usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky opätovne obnovená prevádzka Materskej školy Hamuliakovo.

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v MŠ Hamuliakovo do 31.7.2020

Od 1.6.2020 bude prevádzka MŠ otvorená v skrátenom režime od 7:00 – 16:00.
Príchod detí vzhľadom režim zabezpečenia dezinfekcie a sanitácie priestorov je najneskôr do 8:00

Vzhľadom na priestorové pomery bude režim bez spánku. Maximálna kapacita bola stanovená na 2×15 detí.

Zákonnému zástupcovi sa umožní vstup na chodbu na dobu max.10 minút, pričom zákonný zástupca sa pohybuje vždy v rúšku.

Zákonný zástupca zabezpečí dieťaťu 2 rúška do jeho skrinky!
Pri prvom vstupe dieťaťa do MŠ zákonný zástupca odovzdá Písomné vyhlásenie, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
Zákonný zástupca každý deň pri odovzdaní dieťaťa do MŠ podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa.
MŠ v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečí každodenný zdravotný filter, meranie teploty, dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy dezinfekčným prostriedkom.
Učiteľka prevezme dieťa do triedy od zákonného zástupcu až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra.