Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zmeny v zbere triedeného papiera a plastov

Dátum: 13.02.2020
Obec Hamuliakovo bola nútená pristúpiť k REORGANIZÁCII zberných nádob (1100 litrové) v obci. Dôvodmi sú: 1/ Spoločnosť ENVI-PAK (viď. htt...

Obec Hamuliakovo bola nútená pristúpiť k REORGANIZÁCII zberných nádob (1100 litrové) v obci.

Dôvodmi sú:

1/ Spoločnosť ENVI-PAK (viď. https://envipak.sk/obec ; organizácia zodpovednosti výrobcov podľa zákona o odpadoch, ktorá platí a objednáva zber vytriedených odpadov) objednala u spoločnosti Marius Pedersen pre rok 2020 nižšie výkony pre zber papiera z obce Hamuliakovo.

2/ Situácia na trhu odpadového papiera, kedy  obec Hamuliakovo MUSÍ PLATIŤ  za odvoz a zhodnotenie vytriedeného papiera vo veľkokapacitnom kontajneri (5 m3) na zbernom dvore (t.j. vznikajú dodatočné náklady, ktoré by opätovne zvýšili poplatok za odpad).

Zo stojísk zberu triedeného odpadu v zástavbe RODINNÝCH DOMOV boli zberné kontajnery (1100 litrové) na plasty a papier PREMIESTNENÉ  do zberového dvora.

Obyvatelia RODINNÝCH DOMOV v Hamuliakove majú na triedený zber plastov pridelené VRECIA  a na papier 240 l NÁDOBY (resp. sú k dispozícii), pričom papier a plasty sa odvážajú priamo od rodinných domov v určené dni zberu.

VYZÝVAME OBČANOV Z RODINNÝCH DOMOV, KTORÍ DOPOSIAĽ NEMAJÚ ZBERNÚ NÁDOBU NA PAPIER, ABY SI JU PREVZALI DO 29.2. 2020.

Po tomto dátume budú zvyšné nádoby vrátené do Marius Pedersen.

Kontajnery na papier a plasty pri bytových domoch sú určené pre obyvateľov týchto bytových domov.

Obyvatelia rodinných domov môžu nadbytočný papier odovzdať na zberovom dvore počas otváracích hodín, pričom papier musí byť potrhaný/zošliapaný tak, aby sa zmestil do 1100 l kontajnerov – len takto bude odvezený v rámci pridelenej kvóty a LEN TAKTO VIEME ŠETRIŤ VAŠE PENIAZE.

Ospravedlňujeme sa za skomplikovanie komfortu pri separovaní, no Obec nemá zákonné možnosti na ovplyvnenie (ne)fungovania systému zberu triedeného odpadu na Slovensku.

Frekvenciu vývozov separovaných zložiek odpadu  neurčuje, neplatí ani neobjednáva obec Hamuliakovo (ani žiadna iná obec), ale v našom prípade OZV ENVI-PAK, pričom obec má takmer nulovú vyjednávaciu pozíciu.

Toto je problémom na celom Slovensku už niekoľko posledných rokov a obdobná situácia postihla mnohé ďalšie obce regiónu.

Nakoľko obec Hamuliakovo spochybnila správnosť výpočtu objednaných výkonov, kde je podstatná veličina vysoký počet vyvážaných nádob na papier, a našu reklamáciu musíme podložiť faktami, prebehne v mesiaci marec spočítavanie zberných nádob na papier (do roku cca. 2015 nebola vedená evidencia vydaných nádob).

Spolu s rozhodnutím o vyrúbení poplatku za komunálny odpad Vám bude zaslaná návratka o tom, či máte/nemáte nádobu na papier – tieto návratky Vás poprosíme doručiť na obecný úrad napr. pri vyzdvihovaní nálepky na komunálny odpad, najneskôr však do 31.3.2020.

Len vďaka Vašej pomoci budeme vedieť rokovať o prípadnej úprave podmienok zberu papiera.

Situácia so zbernými nádobami na Tetrapak:

Obec Hamuliakovo viacnásobne písomne aj osobne žiadala o zvýšenie počtu zberných kontajnerov. Táto požiadavka bola podložená fotodokumentáciou preplnených kontajnerov.

Spoločnosť ENVI-PAK nevyhovie našej požiadavke s odôvodnením, že pridelený počet zberných kontajnerov a zazmluvnená frekvencia odvozu je vyššia ako zákonom určené minimálne množstvo (štandard zberu).

Sťažnosti môžete smerovať na:  zapad@envipak.sk