Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na OZ 30.07.2019

Dátum: 24.07.2019
v Hamuliakove, dňa 24.07.2019 P O Z V Á N K A podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecnéh...

v Hamuliakove, dňa 24.07.2019

P O Z V Á N K A

podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hamuliakove – 7/2019, ktoré sa uskutoční dňa

 

30.07. 2019, v utorok, o 16:30 hod.

  v zasadačke obecného úradu.

 P R O G R A M   rokovania:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie overovateľov zápisnice, schválenie návrhovej komisie
  3. Schválenie programu zasadnutia
  4. Rozpočtové opatrenie č. 1/2019
  5. Nákup robota pre školskú jedáleň
  6. Zmluvy
  7. Záver

Žiadam všetkých poslancov, ktorí sú v pracovnom pomere, nech sa preukážu touto pozvánkou svojmu zamestnávateľovi, ktorý je v zmysle § 25 ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov povinný umožniť účasť na zasadnutí Obecného zastupiteľstva.

 

Ing. Ludmila Goldbergerová

starostka obce