Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na OZ 27.06.2018

Dátum: 21.06.2018
v Hamuliakove, dňa 20.06.2018 P O Z V Á N K A   podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie o...

v Hamuliakove, dňa 20.06.2018

P O Z V Á N K A

 

podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie

obecného zastupiteľstva v Hamuliakove – 6/2018, ktoré sa uskutoční dňa

 

                                         27.06. 2018, v stredu, o 17.00 hod.

                                                    v kultúrnom dome.

P R O G R A M   rokovania:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia
  4. Záverečný účet, rozpočtové opatrenia, nájomné byty – zábezpeky
  5. Pridelenie nájomných bytov
  6. MŠ – krátka informácia
  7. Riešenie priestorov pre ZŠ
  8. Došlá pošta
  9. Rôzne
  10. Záver

Žiadam všetkých poslancov, ktorí sú v pracovnom pomere, nech sa preukážu touto pozvánkou svojmu zamestnávateľovi, ktorý je v zmysle § 25 ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov povinný umožniť účasť na zasadnutí Obecného zastupiteľstva.

 

Jozef Schnobl

starosta obce