Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na OZ 23.04.2018

Dátum: 18.04.2018
v Hamuliakove, dňa 18.04.2018                                                          P O Z V Á N K A   podľa

v Hamuliakove, dňa 18.04.2018

                                                         P O Z V Á N K A

 

podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie

obecného zastupiteľstva v Hamuliakove – 4/2018, ktoré sa uskutoční dňa

                    23.04. 2018, v pondelok, o 8.00 hod.

                           v zasadačke obecného úradu.

P R O G R A M   rokovania:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia
  4. Riešenie – terénne úpravy smer Kalinkovo
  5. Zakúpenie motorovej kosačky na verejnú zeleň
  6. Rozpočtové opatrenia – nádoby na psie exkrementy
  7. Záver

Žiadam všetkých poslancov, ktorí sú v pracovnom pomere, nech sa preukážu touto pozvánkou svojmu zamestnávateľovi, ktorý je v zmysle § 25 ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov povinný umožniť účasť na zasadnutí Obecného zastupiteľstva.