Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na OZ 21.02.2018

Dátum: 20.02.2018
v Hamuliakove, dňa 15.02.2018 P O Z V Á N K A podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecnéh...

v Hamuliakove, dňa 15.02.2018

P O Z V Á N K A

podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hamuliakovo, ktoré sa uskutoční dňa

21.02. 2018, v stredu, o 7:30 hodine

v zasadačke obecného úradu

P R O G R A M   rokovania:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia
  4. Zmluva o výkone správy bytového domu
  5. Žiadosť o súhlas OZ s vydržaním vlastníckeho práva k pozemku
  6. Záver

 

Jozef Schnobl

starosta obce