Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na OZ 20.12.2017

Dátum: 15.12.2017
v Hamuliakove, dňa 15.12.2017 P O Z V Á N K A podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecnéh...

v Hamuliakove, dňa 15.12.2017

P O Z V Á N K A

podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hamuliakove – 14/2017, ktoré sa uskutoční dňa

 

20.12. 2017, v stredu, o 08.00 hod.

   na obecnom úrade.

P R O G R A M   rokovania:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia
  4. Schválenie rozpočtu
  5. Došlá pošta
  6. Rôzne
  7. Záver

Jozef Schnobl

starosta obce