Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

POZVÁNKA NA OZ 06.12.2017

Dátum: 30.11.2017
v Hamuliakove, dňa 30.11.2017 P O Z V Á N K A podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecnéh...

v Hamuliakove, dňa 30.11.2017

P O Z V Á N K A

podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hamuliakove – 14/2017, ktoré sa uskutoční dňa

06.12. 2017, v stredu, o 17.00 hod.

   v kultúrnom dome.

 

P R O G R A M   rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Návrh Rozpočtu
 6. Opatrenia na rok 2017
 7. Návrh VZN č. 7/2017 Územný plán obce Hamuliakovo, zmeny a doplnky č. 8/2015
 8. Vysporiadanie obecných pozemkov
 9. Šport – projekty
 10. Došlá pošta
 11. Rôzne
 12. Záver

Jozef Schnobl

starosta obce