Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na OZ 28.06.2017

Dátum: 27.06.2017
v Hamuliakove, dňa 20.06.2017 P O Z V Á N K A podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecnéh...

v Hamuliakove, dňa 20.06.2017

P O Z V Á N K A

podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hamuliakove – 8/2017, ktoré sa uskutoční dňa

28.06. 2017, v stredu, o 17.30 hod.

   v kultúrnom dome.


P R O G R A M   rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Žiadosť Ing. Dominiky Vittek
 6. Záverečný účet
 7. Pridelenie nájomného bytu
 8. VO – zberný dvor
 9. MŠ, ZŠ krátka informácia
 10. VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach.
 11. Došlá pošta
 12. Šport
 13. Rôzne
 14. Záver