Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na mimoriadne OZ 12.04.2017

Dátum: 07.04.2017
v Hamuliakove, dňa 07.04.2017 P O Z V Á N K A podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam mimoriadne zasadnutie obec...

v Hamuliakove, dňa 07.04.2017

P O Z V Á N K A

podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hamuliakovo, ktoré sa uskutoční dňa

  1. 04. 2017, v stredu, o 17:30 hodine

        v zasadačke obecného úradu

P R O G R A M   rokovania:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia
  4. Uznesenie zastupiteľstva obce o zabezpečení spolufinancovania projektu MŠ
  5. Zámená zmluva Ernest Molnár
  6. Rôzne
  7. Záver

Jozef Schnobl

starosta obce