Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Upozornenie – vypúšťanie žúmp

Dátum: 03.04.2017
Upozornenie Vypúšťaním žúmp do prírodného prostredia sa porušuje nielen zákon, ale aj aktívne poškodzuje životné prostredie. Za likvidá...

Upozornenie

Vypúšťaním žúmp do prírodného prostredia sa porušuje nielen zákon, ale aj aktívne poškodzuje životné prostredie. Za likvidáciu odpadovej vody zo žumpy zodpovedá jej producent a preto je povinný nakladať ako určuje zákon č. 364/2004 z.z o vodách. Tento zákon jednoznačne zakazuje vypúšťať obsah žúmp do povrchových vôd. Najväčšie riziko v splaškových vodách zo žumpy tvoria biologické a mikrobiologické zložky. Vo vysoko priepustných štrkoch / oblasť Hamuliakova/ podzemná voda môže prejsť dráhu až niekoľko stoviek metrov za 24 hodín. Znečistenie teda môžu uložiť pre fyzické osoby do výšky až 3 319,– EUR a pri opakovanom porušení až do výšky 6 638,- EUR

Ďalšou a veľmi závažnou skutočnosťou je ohrozenie zdravia obyvateľstva s kontaktom pôdy, kde je obsah žumpy vypúšťaný. Preto tu hrozia choroby, ako je vírusová hepatitída / žltačka/, rôzne kožné a črevné choroby. Každý užívateľ je povinný pri prípadnej kontrole nakladania s odpadovými vodami predložiť doklad o spôsobe likvidácie splaškovej vody – doklad o vývoze fekálnym vozidlom.

Tento list je upozornenie na závažnosť Vášho konania a ak sa nepoučíte obrátime sa na príslušné orgány, ktoré určite spravia nápravu a zabezpečia občanom zdravé bývanie.

S pozdravom

Jozef Schnobl

starosta obce