Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na OZ 29.03.2017

Dátum: 23.03.2017
v Hamuliakove, dňa 22.03.2017 P O Z V Á N K A podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecnéh...

v Hamuliakove, dňa 22.03.2017

P O Z V Á N K A

podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hamuliakove – 5/2017, ktoré sa uskutoční dňa

29.03. 2017, v stredu, o 17.30 hod.

  v kultúrnom dome.

 P R O G R A M   rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Splnené – nesplnené uznesenia
 5. Zmena predsedu sociálnej komisie
 6. Pridelenie nájomného bytu
 7. Zmena organizačnej štruktúry
 8. Právne služby
 9. Krátka informácia MŠ a ZŠ – čerpanie úveru
 10. Odovzdanie technickej infraštruktúry a komunikácie Dunajská Riviera
 11. p.Szabová – pozemok na Poľnej ulici
 12. II. stupeň ochranného pásma v obci Hamuliakovo
 13. Došlá pošta
 14. Rôzne
 15. Záver