Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na OZ 15.02.2017

Dátum: 10.02.2017
v Hamuliakove, dňa 08.02.2017 P O Z V Á N K A podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecnéh...

v Hamuliakove, dňa 08.02.2017

P O Z V Á N K A

podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hamuliakove – 3/2017, ktoré sa uskutoční dňa

 

15.02. 2017, v stredu, o 17.00 hod.

            v kultúrnom dome.

P R O G R A M   rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Splnené – nesplnené uznesenia
 5. Odpadové hospodárstvo – krátka informácia
 6. Horná Vrbina a Ostrovná – pozvaný  Ing. arch. Marta Závodná, Ing. arch. Jaroslav Coplák, Phd.
 7. ZŠ, MŠ krátka informácia
 8. Omapo – prepravná služba
 9. Rezidencia aktívnych Seniorov
 10. Došlá pošta
 11. Rôzne
 12. Záver

 

 

Jozef Schnobl

starosta obce