Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na OZ 16.11.2016

Dátum: 10.11.2016
v Hamuliakove, dňa 08.11.2016 P O Z V Á N K A   podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie o...

v Hamuliakove, dňa 08.11.2016

P O Z V Á N K A

 

podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hamuliakove – 9/2016, ktoré sa uskutoční dňa

 

16.11. 2016, v stredu, o 17.00 hod.

   v kultúrnom dome.

 

P R O G R A M   rokovania:

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Splnené – nesplnené uznesenia
 5. Rozpočet
 6. Osvetlenie – výmena svietidiel
 7. Zastávka DR, chodník DR
 8. Územný plán 8/2015 pozvaná p. Gálová
 9. Pozemky v záhradkárskej osade informácia p. Šišoláková
 10. Základná škola, Materská škola IROP, Školská jedáleň
 11. Schválenie VZN
 12. Šport
 13. Odpadové hospodárstvo pozvaný Ing. Sárkány
 14. Došlá pošta
 15. Rôzne
 16. Záver