Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

POZVÁNKA na OZ

Dátum: 07.10.2016
v Hamuliakove, dňa 04.10.2016 P O Z V Á N K A podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecnéh...

v Hamuliakove, dňa 04.10.2016

P O Z V Á N K A

podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hamuliakove – 8/2016, ktoré sa uskutoční dňa

 

13.10. 2016, vo štvrtok, o 17.00 hod.

   v kultúrnom dome.

P R O G R A M   rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Splnené – nesplnené uznesenia
 5. Rozpočet
 6. 17:30 Chodník Dunajská Riviera pozvaný p. Líška
 7. Základná škola- verejné obstarávanie, stavebné povolenie, II. stupeň,Materská škola,Školská jedáleň – kuchynské zariadene, prestavba
 8. Hospodársky plán obce
 9. Nájomné byty
 10. Došlá pošta
 11. Rôzne
 12. Záver

 

Jozef Schnobl

starosta obce