Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na OZ 8.9.2016

Dátum: 05.09.2016
v Hamuliakove, dňa 31.08.2016   P O Z V Á N K A   podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasad...

v Hamuliakove, dňa 31.08.2016

 

P O Z V Á N K A

 

podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hamuliakove – 7/2016, ktoré sa uskutoční dňa

 

                                                                    08.09. 2016, vo štvrtok, o 17.00 hod.

                                                                                  v kultúrnom dome.

P R O G R A M   rokovania:

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Splnené – nesplnené uznesenia
 5. Splnené – nesplnené úlohy
 6. Stavebný úrad – informácia
 7. Organizačná štruktúra
 8. ZŠ – MŠ informácia
 9. Rezidencia aktívnych Seniorov – zámer investora
 10. Šport
 11. Došlá pošta
 12. Rôzne
 13. Záver

Jozef Schnobl

starosta obce