Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru: “Bytové domy – II. etapa”

Dátum: 12.02.2013
Oznamujeme Vám, že od 11.02.2013 do 03.03.2013je zverejnený zámer: „Bytové domy – II. etapa“, navrhovateľ: Quintela s.r.o., Pribinova 4, 8...

Oznamujeme Vám, že od 11.02.2013 do 03.03.2013je zverejnený zámer: „Bytové domy – II. etapa“,
navrhovateľ: Quintela s.r.o., Pribinova 4, 811 09 Bratislava.
Zámer Obvodnému úradu životného prostredia Senec podľa § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložil navrhovateľ: Quintela s.r.o., Pribinova 4, Bratislava.

Zámer „Bytové domy – II. etapa“ je k nahliadnutiu na Obecnom úrade obce Hamuliakovo.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Obvodnému úradu životného prostredia v Senci,  Hurbanova 21, 903 01 Senec do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva.

Do zámeru je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Hamuliakove v stránkových hodinách alebo na webovom sídle ministerstva: www.enviroportal.sk v časti EIA/SEA.

Jozef  Schnobl
starosta obce