Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Územný plán obce Hamuliakovo, zmeny a doplnky č. 7/2012

Dátum: 13.06.2012
Obec Hamuliakovo ako orgán územného plánovania oznamuje občanom, že v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plán...

Obec Hamuliakovo ako orgán územného plánovania oznamuje občanom, že v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov uskutočňuje v termíne od 15.06.2012 do 18.07.2012 verejné prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Hamuliakovo, zmeny a doplnky č. 7/2012.

Územnoplánovacia dokumentácia je vystavená k nahliadnutiu na úradnej tabuli obce.

Úplne znenie územnoplánovacej dokumentácie je k nahliadnutiu na Obecnom úrade obce Hamuliakovo, 900 43 Hamuliakovo č. 127.

Verejné prerokovanie s občanmi, na ktorom bude zabezpečený odborný výklad spracovateľa, sa uskutoční dňa 12.07.2012 o 15.00 hod. v priestoroch Zasadačky Obceného úradu obce Hamuliakovo č. 127.

Stanoviská a pripomienky je možné v písomnej forme uplatniť v termíne do 18.07.2012 na adrese: Obecný úrad obce Hamuliakovo, 900 43 Hamuliakovo č. 127.

Obec Hamuliakovo ako orgán územného plánovania oznamuje občanom, že v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v termíne od 15.06.2012 do 04.07.2012 je zverejnené Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán obce Hamuliakovo, zmeny a doplnky č. 7/2012.

Úplné znenie oznámenia o strategickom dokumente je k nahliadnutiu na Obecnom úrade obce Hamuliakovo, 900 43 Hamuliakovo č. 127.

Stanoviská a pripomienky k predmetnému oznámeniu o strategickom dokumente je možné v písomnej forme uplatniť v termíne do 04.07.2012 na adrese: Obvodný úrad životného prostredia v Senci, Hurbanova 21, 903 01 Senec.