Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obecné zberné miesto

SÚBOR
Dátum: 05.12.2023
Obecné zberné miesto Hamuliakovo (súradnice N48.042483° E17.248389°) LETNÝ  PREVÁDZKOVÝ  ČAS  OBECNÉ  ZBERNÉ  MIE...

Obecné zberné miesto Hamuliakovo (súradnice N48.042483° E17.248389°)

LETNÝ  PREVÁDZKOVÝ  ČAS  OBECNÉ  ZBERNÉ  MIESTO  HAMULIAKOVO

streda  8:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00
sobota 8:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00

ZIMNÝ  PREVÁDZKOVÝ  ČAS  OBECNÉ  ZBERNÉ  MIESTO  HAMULIAKOVO
streda   12:00 – 16:00
sobota 8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00

LETNÝ / ZIMNÝ  PREVÁDZKOVÝ  ČAS = letný alebo zimný celoštátne platný čas

Prosíme občanov, aby na odvoz odpadu využívali výhradne otváraciu dobu a neskladali odpad pred bránou.

Kontakt

Obecné zberné miesto slúži ako miesto zberu pre všetky zložky triedeného odpadu (platené aj bezplatné).
Je určený výlučne pre poplatníkov so zaplateným poplatkom za komunálny odpad v obci Hamuliakovo – je potrebné predložiť identifikačnú kartičku, ktorú je potrebné vyzdvihnúť po zaplatení poplatku na obecnom úrade.
Obecné zberné miesto sa nachádza pred malou hrádzou oproti záhradkárskej osade, ulica Poľná, súradnice: 48.042502°;17.248375°.
Je potrebné rešpektovať otváracie hodiny zverejnené na webovej stránke obce Hamuliakovo (viď vyššie).
Pri ukladaní odpadu je potrebné  rešpektovať pokyny zodpovedného pracovníka obce, ktorý určí správny kontajner/miesto uloženia v súlade so zmluvnými podmienkami recyklačnej firmy.

Zmesový komunálny odpad sa preberá len vo vreciach 60 l  a to len od záhradkárov so zaplateným ročným poplatkov  a od ostatných poplatníkov pri výnimočnej situácii (nárazové upratovanie apod.) len za priamu úhradu (doplatok k vyrúbenému celoročnému poplatku).

Drobný stavebný odpad (DSO)

Drobný stavebný odpad  je odpad zo stavebných rekonštrukčných prác, na ktoré nie je potrebné stavebné povolenie ani ohlásenie stavby.
Zaraďujeme sem drobné zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky, vrátane keramických zariaďovacích predmetov (umývadlá, toalety), zvyšky zeminy a kameniva, stavebné materiály obsahujúce škvaru, pórobetón a pod.
Do DSO nepatrí stavebný odpad s obsahom nebezpečných látok (azbest, ortuť, PCB ) a pod.
Drobný stavebný odpad  sa preberá za úhradu v zmysle platného VZN v množstve max. 1 m3/domácnosť za 1 rok.
Väčšie množstvo DSO alebo odpady zo stavebných a búracích prác je potrebné odovzdať na skládke ZOHŽO v Čukarskej Pake.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Kategórie odpadov obecné zberné miesto Veľkosť: 112.8 kB Formát: pdf Dátum: 17.1.2024
Cenník obecné zberné miesto Veľkosť: 135.1 kB Formát: pdf Dátum: 17.1.2024