Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

VÝZVA NA PREVZATIE ODPADOVEJ KARTY

Dátum: 29.11.2023
Vyzývame obyvateľov – platiteľov poplatku za komunálny odpad, aby si prišli prevziať čipovú odpadovú kartu pre zberný dvor. Karta bude odo...

Vyzývame obyvateľov – platiteľov poplatku za komunálny odpad, aby si prišli prevziať čipovú odpadovú kartu pre zberný dvor.

Karta bude odovzdaná poplatníkovi, jeho manželke/manželovi alebo inej dospelej osobe žijúcej v rovnakej domácnosti proti podpisu.
Kartu nie je možné odovzdať susedovi či inej osobe, nakoľko je potrebné podpísať prevzatie (podpísaný doklad slúži pre kontrolu využitia eurofondov).

Karty sa budú vydávať na obecnom úrade aj v nestránkové dni, počnúc od piatku 1.12.2023 do 22.12.2023, okrem štvrtka 7.12. a 14.12.
Pondelok, utorok, štvrtok:  08:00 – 12:00 a 13:00 – 15:30
Streda: 08:00 – 12:00 a 13:00 – 16:45
Piatok: 08:00 – 11:30

Podmienky používania odpadovej karty:

  • Karta sa začne používať od 1.1.2024.
  • Karta slúži na registráciu odpadu na zberovom dvore. Bez nej nebude možné odpad prevziať a to ani zeleň, t.j. je potrebné ju predložiť a nechať naskenovať pri každom vstupe do zberného dvora.
  • Do 30.3.2024 je aktivovaná pre všetkých poplatníkov s uhradeným poplatkom na rok 2023, po zaplatení poplatku na rok 2024 sa AUTOMATICKY aktivuje do 30.3.2025. Pri neuhradení poplatku sa deaktivuje.
  • Kartu si môžu prevziať aj obyvatelia bytov, za ktorých poplatok uhrádza správca.
  • Prvá  čipová karta je vydaná bezplatne.  V prípade straty/znehodnotenia je vydanie náhradnej karty spoplatnené sumou 20,- eur/ks.
  • Čipová karta je NEPRENOSNÁ a slúži len pre uvedenú domácnosť (na overenie môže zamestnanec zberového dvora požadovať predloženie občianskeho preukazu).  V prípade zneužitia bude karta zablokovaná. V prípade odsťahovania je potrebné kartu vrátiť.
  • Čipová karta slúži na odovzdanie odpadu v množstve zodpovedajúcom produkcii v uvedenej domácnosti.  V prípade zneužitia bude karta zablokovaná.
  • Záhradkárom, ktorý ukladajú komunálny odpad na zberovom dvore, bude karta registrovať aj odovzdané množstvá v rámci predplateného poplatku.
  • Karty záhradkárov, ktorý nepoužívajú záhrady v mesiacoch december, január, február sú v týchto mesiacoch blokované.