Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD – ÚĽAVY

Dátum: 10.01.2023
Do 31.1.2023 si môžete uplatniť zľavu z poplatku za komunálny odpad, ak 1/ domácnosť má 240 litrovú nádobu (bez kombinácie s BRO) na zmieš...

Do 31.1.2023 si môžete uplatniť zľavu z poplatku za komunálny odpad, ak

1/

domácnosť má 240 litrovú nádobu (bez kombinácie s BRO) na zmiešaný komunálny odpad

+ A SÚČASNE v domácnosti žije  aspoň jedno dieťa do 3 rokov alebo 5 a viac osôb

+ A SÚČASNE poplatník preukáže, že biologicky rozložiteľný odpad vznikajúci v domácnosti KOMPOSTUJE (má uzatvorenú zmluvu o domácom kompostovaní),

Zľava sa poskytuje na obdobie od narodenia do max. 3 rokov dieťaťa.

Poplatník predloží žiadosť a doklady preukazujúce splnenie podmienok nasledovne:

– predloženie zmluvy o domácom kompostovaní+ fotografia existujúceho kompostéra na užívanom pozemku

– rodný list dieťaťa, resp. zoznam trvalo žijúcich osôb v domácnosti poplatníka, pričom správnosť zoznamu bude overená z obecnej databázy prihlásených osôb.

2/

POSKYTOVANIE INÝCH ÚĽAV Z POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD

Obec MÔŽE v zmysle platného VZN na základe INDIVIDUÁLNEJ ŽIADOSTI POPLATNÍKA vyrubený poplatok znížiť.

Pri INDIVIDUÁLNOM posudzovaní žiadosti o zníženie poplatku Obec Hamuliakovo zohľadňuje najmä nasledujúce kritériá (ktoré sa uvádzajú v žiadosti):

– osamelo žijúci občan Hamuliakova nad 65 rokov, poplatok za nádobu 120 l ZKO resp. 120 ZKO + 240 l BRO

– osamelo žijúci občania Hamuliakova – manželský pár obidvaja nad 65 rokov, poplatok za nádobu 120 l ZKO resp. 120 ZKO + 240 l BRO

– osamelo žijúci občania Hamuliakova – manželský pár, kde jeden z partnerov je starší ako 65 rokov a druhý je starší ako 62 rokov, poplatok za nádobu 120 l ZKO resp. 120 ZKO + 240 l BRO

– postihnutie u ŤZP / ZŤP občana Hamuliakova – k žiadosti je potrebné priložiť preukaz ŤZP/ZŤP a ZDÔVODNENIE, napr. že postihnutie občana / rodinného príslušníka má priamy súvis so zvýšenou produkciou odpadu alebo postihnutie občanovi poplatníkovi znemožňuje zárobkovú činnosť. Žiadosti bez odôvodnenia nebudú posudzovaná. Iné zľavy na základe pridelenia preukazu ZŤP, kde ochorenie nemá priamy súvis so zvýšenou produkciou odpadu, sa NEPOSKYTUJÚ.

 

Bližšie informácie o obsahu a spôsobe podávania žiadosti Vám poskytne referát odpadového hospodárstva, p. Olajcová, t.č. 02/45988128.