Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

ZVÝŠENIE DANE Z NEHNUTEĽNOSTI NA BÝVANIE ↔️ PRÍSPEVOK NA BÝVANIE

Dátum: 19.12.2022
V obci Hamuliakovo má trvalý pobyt 2833 občanov. Týchto 2833 občanov prispieva do spoločnej kasy tým, že za ich trvalý pobyt dostane ...
V obci Hamuliakovo má trvalý pobyt 2833 občanov.
Týchto 2833 občanov prispieva do spoločnej kasy tým, že za ich trvalý pobyt dostane obec od štátu financie na prevádzku obce (doteraz -bez očakávaného negatívneho vplyvu nového daňového bonusu – cca. 200 euro/osobu ročne).
Ďalších cca. 1300 – 1500 obyvateľov tu býva, no ich podielové dane končia v iných obciach a mestách, pretože v Hamuliakove z rôznych (často aj objektívnych) dôvodov TRVALÝ POBYT NEMAJÚ.
Chápeme ich dôvody, akceptujeme ich rozhodnutie a vieme, že nemôžeme konkurovať parkovacej karte v Bratislave, ponuke škôl či iným výhodám poskytovaným mestami.
No pre obec a jej občanov to znamená, že služby pre nich musia sčasti „financovať“ občania s trvalým pobytom.
Ide o čiastku cca. až 300.000 euro ročne, ktorú Hamuliakovo nedostane na zaplatenie služieb poskytovaných pre svojich obyvateľov.
Daň z nehnuteľnosti – ktorú platia všetci vlastníci nehnuteľností a ktorá zo zákonných dôvodov NESMIE zohľadňovať trvalý pobyt – totižto v súčasnej dobe už ani zďaleka nepokryje náklady na verejné osvetlenie, starostlivosť o verejné priestranstvá a služby, ktoré obec Hamuliakovo poskytuje všetkým obyvateľom obce bez ohľadu na trvalý pobyt.
‼ Z tohto dôvodu obec Hamuliakovo od 1.1.2023 pristupuje k SPRAVODLIVEJŠIEMU riešeniu tohto finančného stavu:
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
1️⃣/
zvyšujú sa všetky dane zo stavieb na bývanie (rodinné domy a chaty) a bytov – v súlade so zákonom nediskriminačne pre VŠETKÝCH BEZ ROZDIELU
(s výnimkou seniorov nad 65 rokov s TRVALÝM pobytom, ktorým – v súlade so zákonom -automaticky zvyšujeme zľavu z dane).
2️⃣/
zavádza sa finančná kompenzácia zvýšených nákladov na bývanie PRE OBČANOV S TRVALÝM POBYTOM (od 15 do 65 rokov) vo forme poskytovania príspevku na bývanie. Príspevok je viazaný na 1 nehnuteľnosť.
Základnou podmienkou poskytnutia príspevku v nasledujúcom roku je v TERMÍNE DO 31.12.2022:
✅ TRVALÝ POBYT aspoň 1 osoby staršej ako 15 rokov (pre plnú výšku príspevku 2 osôb nad 15 rokov) v zdaňovanej nehnuteľnosti v Hamuliakove a
✅ uhradenie všetkých ZÁVÄZKOV voči obci Hamuliakovo (dane, poplatky za odpady, pokuty, poplatky za škôlku, ŠKD a školskú jedáleň a pod.).
ℹ️ Informácie k príspevku budeme postupne zverejňovať v novom roku ( tlačivo žiadosti o príspevok bude oprávneným osobám zasielané spolu s výmerom dane a žiadosti budú prijímané až do 30.9. a po prijatí spracované do 4 pracovných dní od zaplatenia miestnej dane) – t.j. v roku 2023 máte dostatok času na požiadanie.
➡ V tomto momente je len potrebné SKONTROLOVAŤ, či spĺňate uvedenú podmienku trvalého pobytu a uhradenia záväzkov, a v prípade záujmu ich splniť do 23.12.2022 do 11,00 (nakoľko obecný úrad je medzi Vianočnými sviatkami a Novým rokom ZATVORENÝ).
VERÍME, ŽE NAPRIEK ZAŤAŽENIU OBČANOV JEDNODUCHÝM ÚKONOM PODANIA ŽIADOSTI BUDE TOTO RIEŠENIE VNÍMANÉ AKO SPRAVODLIVÉ VOČI HAMULIAKOVČANOM S TRVALÝM POBYTOM, nakoľko slovenská legislatíva neumožňuje iný jednoduchší spôsob.