Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA PRE DOMÁCNOSTI, KTORÉ POUŽÍVAJÚ VEĽKÚ (240 litrovú) NÁDOBU NA ZMIEŠANÝ KOMUNÁLNY ODPAD

Dátum: 03.11.2021
Vážený poplatník, Dovoľujeme si Vás požiadať O ZVÁŽENIE VÝMENY 240-litrovej zbernej nádoby na ZKO za 120-litrovú zbernú nádobu na ZKO +...

Vážený poplatník,

Dovoľujeme si Vás požiadať O ZVÁŽENIE VÝMENY 240-litrovej zbernej nádoby na ZKO za 120-litrovú zbernú nádobu na ZKO + 240-litrovú nádobu na bioodpad.

Výmenou a následným dôsledným rozdelením odpadu do dvoch nádob získate OBJEM NAVYŠE a VÝRAZNÚ FINANČNÚ ÚSPORU.

Objem „malej“ nádoby 120 l na zmiešaný odpad po vytriedení biodpadu a ostatných triedených zložiek (plast, papier, sklo, kov, tetrapak) podľa miestnych skúseností (vyše 50 % obyvateľov Hamuliakova) BEZ PROBLÉMOV POSTAČUJE bežnej 5-člennej rodine.

Nakoľko nádoby na bioodpad je potrebné včas objednať, poprosím o oznámenie výmeny čím skôr, optimálne najneskôr do 15.11.2021, na info@obechamuliakovo.sk

V prípade neskoršieho objednania nevieme garantovať, že nádoba bude pre Vás pripravená od januára 2022 (zo zásoby nádob u zberovej spoločnosti čerpajú aj ostatné obce)

Súčasne si Váš dovoľujeme upozorniť na platné ustanovenie Zákona o odpadoch:

ukladaním biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) do nádob na zmiešaný komunálny odpad (ZKO) je porušený § 13 platného zákona o odpadoch, ktorý ZAKAZUJE likvidáciu BRO skládkovaním.

Tento odpad má pôvodca odpadu POVINNOSŤ LIKVIDOVAŤ KOMPOSTOVANÍM ALEBO PROSTREDNÍCTVOM NÁDOBY NA BIOODPAD.

Taktiež Vás informujeme o upozornení prevádzkovateľa skládky/zberovej spoločnosti, že v budúcnosti NEBUDÚ ODVEZENÉ zberné nádoby na zmiešaný odpad (ZKO, čierne nádoby), v ktorých sa zistí prítomnosť biologického odpadu, a PRÍPADNÉ SANKCIE za uloženie bioodpadu na skládku budú prenášané na obec, resp. pôvodcov odpadu.

Biologicky rozložiteľný odpad je: tepelne nespracované rastlinné zvyšky z prípravy jedál a kuchyne, zelenina, ovocie, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol, použité papierové vreckovky.