Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK

Dátum: 10.06.2021
♻️ ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK ♻️ pre osoby s uhradeným poplatkom za komunálne odpady v obci Ha...

♻️ ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK ♻️

pre osoby s uhradeným poplatkom za komunálne odpady v obci Hamuliakovo – fyzické osoby nepodnikateľov sa uskutoční v piatok 11.6.2021 od 15,00 do 17,00 na zberovom dvore Hamuliakovo za nasledovných podmienok:

❗odpady budú prevzaté len v uzatvorenom originálnom obale, z ktorého sa neuvoľňuje odpad a ktorý je označený pôvodnou etiketou, t.j. predovšetkým budú uvedené zložky obsahu a piktogramy nebezpečnosti
❗ odpad bude preberaný len:
– od fyzických osôb, nepodnikateľov, ktoré majú uhradený poplatok za komunálny odpad na r. 2021 a identifikujú sa kartičkou pre zberový dvor (odpad od podnikateľov sa nepreberá)
– ak pochádza z bežnej prevádzky domácnosti (nepreberajú sa produkty stavebnej a špeciálnej chémie vznikajúce ako odpad zo stavebnej činnosti resp. špeciálnych činností)
– v množstve max. do 5 kg na jedného poplatníka

Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti Marius Pedersen a Obce Hamuliakovo preberať len tieto komunálne odpady:

▶️ Staré náterové hmoty a farby
▶️ Odpadové rozpúšťadlá a riedidlá
▶️ Ostatné odpady s obsahom škodlivín posúdi zodpovedný pracovník Marius Pedersen a prevezme ich len v prípade, že spoločnosť vie zabezpečiť ich likvidáciu

Týmto obec Hamuliakovo vytvorila podmienky fyzickým osobám – nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie Komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok.